Spreekuren en visites

Spreekuur huisartsen

’s Ochtends en ’s middags hebben de huisartsen spreekuur op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch of via MGn een afspraak maken, waarbij u kunt aangeven welke arts u wilt spreken. Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of wanneer u met meerdere personen komt, meld dit dan aan de assistente. De assistente zal u vragen wat uw klacht is om in te schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur, en de urgentie te beoordelen.

De huisartsen zijn op vaste dagdelen aanwezig in de praktijk. 

 

  mw. Pouwels dhr. Speldenbrink
maandagochtend groenvinkje30 groenvinkje30
maandagmiddag groenvinkje30  
dinsdagochtend   groenvinkje30
dinsdagmiddag   groenvinkje30
woensdagochtend groenvinkje30 even weken      groenvinkje30 oneven weken     
woensdagmiddag groenvinkje30 even weken groenvinkje30 oneven weken
donderdagochtend groenvinkje30 groenvinkje30
donderdagmiddag   groenvinkje30
vrijdagochtend groenvinkje30  
vrijdagmiddag groenvinkje30  

  

Telefonisch terugbelspreekuur

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u uw vraag in de loop van de ochtend aan de assistente voorleggen. De arts belt u dan terug. In principe tussen 12:00 en 14:00 uur, bij veel drukte kan dit ook eind van de middag worden.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 11.30 uur doen. Het is niet zo handig later een visite aan te vragen (uiteraard geldt dat niet voor spoedgevallen), omdat wij ons visiteronde tussen 12:00 en 14:00 uur rijden. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.

Chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken

Voor chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken en behandelingen wordt in overleg met de arts tijdens het spreekuur meer tijd ingepland. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van spiraaltjes, het verwijderen van moedervlekken en injecties in gewrichten 

Spreekuur praktijkassistentes

U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistente terecht voor:

 • wondbehandeling, tapen, zwachtelen
 • verwijderen van hechtingen, injecties
 • aanstippen wratten
 • uitspuiten van oren, gehoortesten
 • bloedsuikercontroles
 • bloeddrukcontroles,  24 uurs bloeddrukmeting
 • urineonderzoek, zwangerschapstesten
 • onderzoek van de bloedvaten (enkel/arm-index)
 • uitstrijkjes

De assistentes zijn voor deze medische taken opgeleid en hebben ook een geheimhoudingsplicht. Medische handelingen vinden altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

Spreekuur praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige werkt in opdracht van de huisarts. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg. De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkverpleegkundige verwijzen:

 • Het geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met longziekten (COPD en astma).
 • Het verrichten van een longfunctiemeting
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Het begeleiden en het geven van advies aan mensen met een chronisch ziekte en aan hun mantelzorgers.
 • Begeleiden van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers
 • De controle en begeleiding van mensen met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten
 • Onderzoek van de bloedvaten (enkel/arm-index)

Diabetes-spreekuur

Diabeteszorg door de huisarts is tegenwoordig georganiseerd via zogenaamde zorggroepen. In onze regio is dat Zorggroep Arnhem. 

Praktisch betekent het voor u, als u diabetes heeft, het volgende. Als u bent aangemeld bij de Zorggroep, krijgt u in de regel driemaandelijks een oproep om bloedonderzoek te doen. De driemaandelijkse diabetescontroles worden gedaan door de praktijkverpleegkundige Karin de West. Een keer per jaar heeft u een jaarcontrole, een soort Apk-keuring bij de huisarts. Via de Zorggroep werken alle diabetesbehandelaars  in de regio samen.

Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ)

In onze praktijk werkt een praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, ofwel POH-GGZ. Hij ondersteunt de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Hij voert gesprekken met patiënten met problemen als angsten, depressie, overspannenheid e.d.
Op deze wijze kunnen wij in de praktijk mensen beter helpen. Het is huisartsenzorg en dus verzekerd. Zo kunnen we verwijzingen met wachttijden of kosten voorkomen. De POH behandelt mensen in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden.

Onze POH'er Paul van Hoek heeft zijn eigen spreekuur, gewoon bij ons in de praktijk.